09367837798   09361235867
پشتیبانی ویژه   info@rayamachineco.com

دستگاه شل مولدینگ شکلات

دستگاه شل مولدینگ شکلات – ماشین سازی رایا صنعت

دستگاه شل مولدینگ شکلات شامل دستگاه تزریق شکلات  جهت قالب گیری  شکلات تک رنگ  می باشد.

تماس با ما