09367837798   09361235867
پشتیبانی ویژه   info@rayamachineco.com

یخچال تونلی و تونل سرد افقی ، تونل انجاد و یخچال اسپیرال

یخچال تونلی و تونل سرد ماشین سازی رایا صنعت

یخچال و تونل سرد ( تونل انجماد تونل سرد سردخانه تونلی یخچال افقی یخچال تونلی ) در طول و عرض مختلف و سفارشی با کمپرسور کوپلند جهت بهره برداری در خطوط تولید شکلات و اسمارتیز و ( مواد غذایی ) طراحی و ساخته می شود.

تماس با ما